wat we doen

LEUK BEGIN: KLIK

Algemeen: Varssevelds Belang wijst op:

 • Het feit dat de leefbaarheid van een dorp met ongeveer 6000 inwoners onder druk staat. Met name winkeliers zullen eerst goed nadenken voordat ze zich vestigen in ons dorp.
 • De verhouding arbeidsplaatsen in Varsseveld t.o.v. het aantal woningen. Varsseveld heeft t.o.v. het aantal arbeidsplaatsen naar verhouding heel weinig woningen tot haar beschikking. Vooral voor starters zijn de mogelijkheden beperkt.
 • Het feit dat de mogelijkheden van het openbaar vervoer in ons dorp in het algemeen goed zijn: een lijndienst, buurtbus en spoor.

Varssevelds Belang heeft aandacht voor onderstaande onderwerpen en zal haar best doen om de belangen op dat terrein voor Varsseveld zo goed mogelijk te dienen:

 • Krapte aan (dynamische) parkeerplaatsen in nieuwe Centrumplan. Varssevelds Belang heeft hierover samen met de VOV (Varsseveldse Ondernemers Vereniging) overleg met de gemeente.
 • “Spookpanden” als oude Blokker/Novalux. Pand op hoek van Pallandtstraat.
 • Varssevelds Belang hoopt van ganser harte dat voor de leefbaarheid in ons dorp de sporthal en het zwembad open blijven. Ze zal zich daarvoor inzetten.
 • Door het verdwijnen van (in het verleden) café restaurant "De Kroon" en nu de zaal van Party Center "De Ploeg" is er steeds minder onderdak voor de locale verenigingen. Daar moet een alternatief voor komen, anders 'bloeden' onze verenigingen dood. De komst van het Kulturhus is daarom noodzakelijk. Varssevelds Belang steunt initiatieven hiertoe.
 • Parallelweg Varsseveld - Terborg: veiligheid van fietsers moet daar beter gewaarborgd worden. Wordt met plannen van Provincie goed aan gewerkt. Varssevelds Belang heeft haar zienswijze inzake gewenste verbeteringen bij de provincie ingediend.
 • Verzorging / aankleding rotondes is Varssevelds Belang een doorn in het oog. Ons stoort hoe rotonde Sinderenseweg – Aaltenseweg en Doetinchemseweg ter hoogte van de Vloglanden en de rotonde bij cafetaria de Rotonde erbij liggen.
 • Perikelen rond N-18:
  • Omdat heel veel verkeer Varsseveld zal binnenkomen aan de zuidzijde is Varssevelds Belang in touw om te wijzen op een enorme drukte op de oostelijke rondweg. Daarbij komt nog dat het landbouwverkeer ook over de oostelijke rondweg moet. Daarom pleit Varssevelds Belang voor een westelijke rondweg. De westzijde van ons dorp is daarmee direct ontsloten. Het tracé daarvan zou bijvoorbeeld kunnen zijn: van deurenfabriek Suselbeek via Buulsdijk naar Doetinchemseweg.
  • Zorgen om eventuele afsluiting Zelhemseweg – Halseweg. Als deze beslissing door Eurlings bij de gemeente wordt neergelegd wil Varssevelds Belang invloed in dat proces. In dat geval is een westelijke rondweg noodzaak.
 • Landbouwverkeer in ons dorp: loonwerkers en agrarisch ondernemers rijden door ons dorp. LTO en een loonwerker heeft contact met Varssevelds Belang gezocht. Zij rijden het liefst NIET door ons dorp maar kunnen op dit moment niet anders. Een westelijke rondweg zou hiervoor, alsook voor extra veiligheid, uitkomst bieden. Tevens brengt dit ontlasting Oostelijke rondweg.
 • Er dreigt sluiting voor het VVV kantoor in Varsseveld en/of onvrijwillig vertrek van de vele vrijwilligers. Varssevelds Belang stemt af met betrokken partijen en streeft naar behoud van een VVV kantoor met haar vrijwilligers, die zeer deskundig zijn op het gebied van plaatselijke kennis.
 • Hoe wordt de verkeersafwikkeling geregeld als nieuwe plein in centrum klaar is? Wat is bijvoorbeeld de consequentie van het afsluiten van het Kerkplein voor wat betreft het traject van de Ploeg tot aan de Wereldwinkel? Varssevelds Belang heeft dit ingebracht en deze afsluiting wordt bekeken door een verkeersdeskundige.
 • Mogelijkheden vriendelijke aankleding dorp met bijv. plantenbakken in nieuwe dorpscentrum/ Spoorstraat. Daarnaast organiseert Varssevelds Belang (al dan niet samen met andere partijen):
  • De Gaodag
  • De Monicadag
  • ShowBizzKids & Teens
  • Dodenherdenking 4 mei en op 2 maart bij het monument Rademakersbroek

Wij stellen het op prijs als u lid wordt van Varssevelds Belang. Ook voor ons geldt: des te meer leden, des te groter is onze invloed. Ja, wordt lid van Varssevelds Belang