V.O.V. en V.I.V.

Goed contact onderhouden en samenwerken met V.O.V. en V.I.V. is niet direct een activiteit, maar vindt wel met regelmaat plaats. We zijn ons terdege bewust van het belang van een goede samenwerking en eenheid van alle drie de partijen richting gemeente. Dit bevordert kortere lijnen en daardoor kunnen we sneller actie ondernemen.