Voortgang Woonvisie Oude IJsselstreek

De bevolkingssamenstelling van Oude IJsselstreek verandert en daarmee ook de woonwensen van de inwoners. In de woonvisie houden we dan ook rekening met de ontwikkelingen in de samenleving zoals vergrijzing, een groeiende groep kleinere huishoudens, afname van het aantal inwoners etc. .

Thema’s die in de woonvisie terug komen zijn onder andere duurzaamheid, leefbaarheid, wonen en zorg, nieuwbouw, betaalbaarheid, bijzondere doelgroepen (senioren, statushouders, jongeren).

In maart 2017 zijn er twee themabijeenkomsten gehouden. Zo’n 150 belangstellenden hebben op deze bijeenkomsten met ons meegedacht. De input van deze bijeenkomsten zijn, per thema en op hoofdlijnen, op een rij gezet en deze worden gebruikt bij het opstellen van de concept-woonvisie.

In juni 2017 is het Achterhoeks Woonwensen- en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) gehouden onder de inwoners. De resultaten van dit onderzoek worden ook verwerkt in de Woonvisie.

Op 25 oktober 2017 is er in het Buurschapshuis in Sinderen een slotbijeenkomst over de Woonvisie gehouden. Zo’n 60 belangstellenden waren aanwezig. Tijdens de bijeenkomst is een presentatie gehouden over het concept van de Woonvisie en zijn enkele eerste resultaten gepresenteerd van het Achterhoeks Woonwensen- en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO).

In november behandelt het college van B&W de Woonvisie. De gemeenteraad bespreekt de visie in december 2017.

We zullen u via onze website op de hoogte houden.