Vervolg ‘Behoeftepeiling’ Varssevelds Belang

Maandagavond 28 september heeft er een brainstormsessie plaatsgevonden in het Borchuus. Doel van de avond was zoveel mogelijk ideeën te genereren. Degenen die tijdens het invullen van de behoeftepeiling te kennen hadden gegeven dat ze graag een bijdrage wilden leveren aan het vervolg van de behoeftepeiling, hebben zich deze avond gebogen over de volgende drie thema’s;

  1. Varssevelders vinden dat; er meer evenementen/activiteiten in en rondom Varsseveld moeten komen.
  2. Varssevelders vinden dat; er meer activiteiten moeten zijn voor de leeftijd 12 tot 17 jaar.
  3. Varssevelders vinden dat; er meer zorg dient te zijn om/voor de medemens.

Deze 3 thema’s zijn als meest belangrijk, uit de behoeftepeiling gekomen. Het uiteindelijke doel is de vergaarde ideeën van deze avond om te zetten in plannen.

We willen alle deelnemers van maandagavond hartelijk danken voor hun bijdrage, enthousiasme en positieve inzet.

Marcel  Zweers en Mark van Westerlaak , de initiatief nemers namens Varssevelds Belang, zullen zich de komende weken buigen over alle input en een volgende stap voorbereiden.

Tevens kunnen we vermelden dat we van Starter4Communities positief bericht hebben ontvangen. Deze organisatie zal ons met professionals ondersteunen om samen met Varssevelds Belang verder te werken aan de behoeftepeiling en de uitwerking daarvan om tot concrete plannen te komen.