Veel belangstelling voor behoeftepeiling Varssevelds Belang

De behoeftepeiling van Varssevelds Belang heeft al vele reacties opgeleverd. Om nog meer inzendingen te ontvangen is de einddatum verlengd met twee weken.

 

Varssevelds Belang is zeer tevreden over het aantal reactie wat al is binnengekomen. De enquête zal twee weken langer beschikbaar zijn op de websites van Varssevelds Belang ( www.varsseveldsbelang.nl ) en Varsseveldonline ( www.varsseveldonline.nl ), om zo de inwoners de gelegenheid te geven om de peiling alsnog in te vullen.

 

Tijdspad
Nadat de ingevulde enquêtes verwerkt zijn zal Varssevelds Belang de thema’s wat voor de Varssevelders belangrijk is bekend maken. Ook wordt de aanpak die daarna volgt gepresenteerd, d.w.z. het verder uitdiepen van de thema’s in een aantal werkgroepen, het opleveren van het geheel inclusief eventuele denkrichtingen om (een deel van) de behoefte in te vullen en het bijbehorende tijdspad.

 

Varssevelds Belang doet een dringend beroep op u om de enquête in te vullen en spreekt op voorhand haar dank uit voor uw ingevulde formulier.