Update A18 / N18

Het project zit nu in de fase Ontwerp tracé besluit en nu kunnen we als Varssevelds Belang nog opmerkingen plaatsen die mogelijk in het definitieve voorstel worden meegenomen.
Op woensdag 17 november wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd die voor iedereen toegankelijk is bij “de Radstake” van 17.30 uur tot 21.30 uur. Hier zullen zeer gedetailleerde kaarten aanwezig zijn.
Mocht u uw zienswijze bekend willen maken naar Rijkswaterstaat dan kunt u dat op deze avond doen.
Als uw opmerking tot een verbetering leidt voor de verkeersveiligheid en de doorstroming dan past Rijkswaterstaat dit nog aan in het Ontwerp-tracébesluit.
Pas wanneer het Ontwerp-tracébesluit gereed is en openbaar wordt gemaakt (naar verwachting mei 2011), is sprake van een formeel besluit en dan gaat de bezwaarprocedure van start.

In grote lijnen weergegeven ziet het er als volgt uit.

  • Er komt een 2x2 rijbaan tussen de A18 en de Oostelijke Rondweg.
  • De kruispunten Zelhemseweg, Lichtenvoordseweg en “de Radstake”blijven gehandhaafd
  • Fietstunnel ter hoogte van de Zelhemseweg en Hiddinkdijk.


Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van Rijkswaterstaat http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/plannen_en_projecten/n_wegen/n18/planstudie_varsseveld_enschede/index.aspx


Landbouwverkeer.Landbouwverkeer door het dorp Varsseveld is al jaren een doorn in het oog. Alle landbouwers en loonwerkers willen daarnaast voor veiligheid zorgen en niet door het centrum rijden, maar dit betekent dat er een goede verbindingen tussen alle landbouwgronden moeten zijn.

Het is de bedoeling om het landbouwverkeer in de toekomst over de Oostelijke Rondweg te laten rijden en niet meer door het dorp zelf. Er komt op de Oostelijke Rondweg een aparte strook voor landbouwvoertuigen om de N18 over te kunnen steken en verder zal er op de grote wegen met parkeerhavens worden gewerkt zodat het overige verkeer niet te veel wordt opgehouden.