Sluiting en verkoop van de Kwaksmölle

Beste inwoners van Varsseveld,

 

Via deze weg informeren wij u nader over de besluitvorming van Gemeente Oude IJsselstreek betreffende de sluiting en verkoop van de Kwaksmölle.

 

De gemeente heeft voor het overnemen en exploiteren van de Kwaksmolle een aanbesteding uitgeschreven. Varssevelds Belang is door de gemeente gevraagd om een onafhankelijke toets te doen of de ingediende stukken voldoen aan de gestelde criteria. De criteria zijn door de gemeente opgesteld.

Er hebben zich twee partijen ingeschreven voor de aanbesteding, waarvan één partij zich tijdens de procedure heeft teruggetrokken. Varssevelds Belang heeft de stukken van de overgebleven partij getoetst aan de hand van de gestelde criteria en geconstateerd dat deze op een aantal punten niet voldoen. Dit schrijven, feitelijke constateringen en zonder conclusie, is verstuurd aan de beoordelingscommissie van de gemeente op 30 maart 2015. De beoordelingscommissie van de gemeente heeft vervolgens advies uitgebracht richting het college.

Varssevelds Belang heeft geen advisering gedaan richting het college.

 

Varssevelds Belang betreurt het dat de 'Stichting Kwaksmölle' het niet is gelukt te voldoen aan de criteria. Uit onderzoek van de gemeente is wel gebleken dat er veel maatschappelijk vastgoed beschikbaar is in Varsseveld. Dit biedt mogelijkheden voor de huidige gebruikers om elders een plek te vinden.