SCHOON SCHOON SCHOON

 

Varssevelds Belang zet ‘schoonste’ beentje voor

Op 20 maart 2010 was in heel Nederland de landelijke opschoondag. Hieraan konden buurten, wijken en verenigingen meedoen.  De gemeente en Wonion organiseerden dit in samenwerking met de wildbeheereenheden.  Zwerfafval wordt in de gemeente Oude IJsselstreek als één van de belangrijkste ergernissen ervaren. En zwerfafval bepaalt een stuk van de leefbaarheid in je omgeving. Dat vormde voor Varssevelds Belang de reden om mee te doen. Vrijwel het gehele bestuur meldde zich bij het Wonion kantoor in Varsseveld waarna in groepen, uitgerust met vuilniszakken en werkhandschoenen het dorp in werd getogen om op te ruimen. Varssevelds Belang concentreerde haar activiteiten op de Spoorstraat, het NS-station, het busstation en het park bij de Kwaksmölle en de Zelhemseweg inclusief de kruising met de N-18. Er werden 16 zakken met vuilnis ingeleverd. Daarvoor ontving Varssevelds Belang 16 waarde cheques. De opbrengst daarvan wordt later bekend. Wonion, gemeente en de wildbeheereenheden verdienen een pluim voor de organisatie. Varssevelds Belang vindt het initiatief erg goed en roept inwoners op om volgend jaar als buurt, wijk of vereniging ook mee te doen.

 

 

Op de foto: Het ( bijna voltallige) bestuur van Varssevelds Belang met een deel van de ‘opbrengst’

Niet te zien de onderbroeken, afzetpaaltjes, geheimzinnige CD-roms, bierflesjes en andere gevonden attributen.

 

Ook bewoners van de Zwanenpoort waren niet bang om de handen te bevuilen.

Hulde.

 

In de hand ziet u de "beloning ":  een cheque per ingeleverde zak ( vuilniszak dus ) .

Voor Varssevelds Belang een welkome aanvulling op de vergaderkosten.

Wat de anderen ermee doen vertelt het verhaal niet.

Voor nog meer actiefoto's: Klik hier