Ondernemersfonds voor centrum Varsseveld

Het college van B&W stelt de raad voor per 1 januari 2017 reclameheffing in te voeren voor het (winkel)centrum van Varsseveld. Dit gebeurt op nadrukkelijk verzoek van de Varsseveldse Ondernemers Vereniging (VOV). De VOV zal een ondernemersfonds oprichten die de opbrengsten beheert. Met de opbrengsten kunnen verschillende activiteiten en festiviteiten in het winkelgebied van Varsseveld worden bekostigd. De gemeenteraad neemt hierover dit jaar nog een definitief besluit.

 

Draagvlakmeting
Uitgangspunt van het ondernemersfonds is dat de ondernemers in het centrum profijt hebben van de diverse centrumactiviteiten. De VOV heeft op 30 juni 2016 een draagvlakmeting georganiseerd tijdens een bijeenkomst. Van de 30 aanwezige ondernemers hebben 25 voor invoering van reclameheffing gestemd.

 

Ondernemersfonds
De VOV richt een ondernemersfonds op voor het beheren van de opbrengsten van de
Inkomsten uit de reclameheffing. Met de opbrengsten draagt de VOV zorg voor het organiseren van promotionele activiteiten en evenementen. Het ondernemersfonds gaat een convenant aan met de gemeente Oude IJsselstreek. De voorwaarden voor de besteding van de gelden worden in het convenant met de gemeente vastgelegd.

 

Iedereen gelijk
De gemeente int de reclameheffing. De gemeenteraad stelt het tarief vast in afstemming met de VOV. Dit is een vast bedrag. Het bedrag is voor alle ondernemers gelijk ongeacht type of grootte van de reclame.