Monumentenprijs voor Hofshuus

Dit jaar gaat de monumentenprijs in Oude IJsselstreek naar de Stichting Museum ‘Kerspel Varsefelt’ voor het restaureren en in stand houden van boerderij en erf het Hofshuus. Daar vindt op zaterdag 9 september om 13.00 uur de feestelijke uitreiking plaats.

De monumentenprijs wordt jaarlijks vastgesteld door het Monumentenplatform van de drie oudheidkundige verenigingen in de gemeente: ADW, OVGG en Old Sillevold. Het platform geeft met het toekennen van de monumentenprijs de grote waardering aan voor de inzet over vele jaren van de vele vrijwilligers die het Hofshuus met Gesinkschure en het prachtige erf hebben gemaakt tot het complex dat er nu staat. Meestal wordt de monumentenprijs toegekend voor een pand dat in enkele voorgaande jaren is gerestaureerd; bij het Hofshuus gaat het om enkele decennia!

Door alle betrokken vrijwilligers die nu en in het verleden voor het onderhoud zorgden en die hun vakkennis op welk gebied dan ook en heel veel uren inbrachten, zijn Hofshuus met Gesinkschure en het prachtige erf klaar voor de toekomst. Daar kunnen Varsseveld en omgeving trots op zijn.

Iedereen is van harte welkom bij de uitreiking, in het bijzonder oud-bestuursleden en vrijwilligers van het eerste uur!