Herinrichting Terrein achter de Varsseveldse sporthal-turnhal, toonbeeld van een burgerinitiatief

Op 24 november is stilgestaan bij het herinrichten van het terrein achter de sporthal-turnhal in Varsseveld. Als formele handeling werd door wethouder Peter van de Wardt een boom geplant.
De datum was gekozen om het nieuwe terrein op te leveren, maar door de weersomstandigheden heeft het werk vertraging opgelopen. Als de weergoden ons een beetje gezind blijven, dan zal het terrein nog voor de komende kerst zijn ingericht.

 

Varssevelds Belang (VB) en de gemeente Oude IJsselstreek hadden dit moment uitgekozen om tezamen met betrokken partijen stil te staan bij een schoolvoorbeeld van een burgerinitiatief.
In november 2014 werd Varssevelds Belang duidelijk gemaakt dat de gemeente een andere, meer initiërende en verbindende, rol aan een belangenvereniging toe schrijft.
De handschoen werd door VB opgepakt en een burgerinitiatief werd gestart om de verpauperde aanblik van het terrein achter de sporthal-turnhal meer aanzien te geven. Tezamen met vertegenwoordigers van de buurt, de basisschool, de kinderopvang, de AOV en van de turnhal lukte dat wonderwel. Nog voor de zomer werd door VB een uitgewerkt plan met onderbouwingen ingediend bij het gemeentebestuur dat moest leiden tot een heringericht multifunctioneel terrein, niet alleen geschikt voor spelen en sporten, maar ook voor het houden van evenementen als de jaarlijkse kermis.
Het gemeentebestuur reageerde nog voor de zomer positief en na de aanbesteding in september/oktober kon worden begonnen met de werkzaamheden.

 

Wethouder Peter van de Wardt, VB-voorzitter Adrie Bout en Petra Bruijl, directeur van De Meeander roemden ten opzichte van de talrijke persvertegenwoordigers de bijzondere samenwerking die dit initiatief tot gevolg heeft gehad : een schoolvoorbeeld van hoe nijpende zaken vanuit de samenleving kunnen worden opgepakt en dat bovendien tot een snel resultaat leidt.
Petra Bruijl benadrukte nog maar eens hoe belangrijk het is dat kinderen op een veilige manier in de buurt van een school kunnen spelen en sporten.