Fondsenwerving Laurentius Kerk

De acties die gehouden zijn om middelen te verwerven ten behoeve van de restauratie van de Laurentiuskerk in ons dorp zijn afgesloten.


De restauratiecommissie heeft het afgelopen jaar in totaal een bedrag van rond € 97.100,-- bijeen gebracht.

Samen met bijdragen vanuit het kerkbestuur en een rijkssubsidie hebben we de voorgenomen werkzaamheden uit kunnen voeren.

Het gaat hierbij om voegwerk, herstel van leien, herstel torenhaan, aanbrengen vloerverwarming, het betegelen van de kerkvloer en de restauratie van het kerkorgel.  


Hier een specificatie van de totale opbrengsten:

Verkoop kaarten en postzegels 520,-
Verkopen op de Kerstmarkt 2.500,-
Adoptie Orgelpijpen 2.700,-
Veiling op Koningsdag 4.600,-
Verkoop van pepermunt 340,-
Opbrengsten muziekdag 1.570,-
Fietspuzzeltocht 470,-
Opbrengst benefietconcert 2.400,-
Giften en collectes 71.000,-
Bijdrage Pr. Bernhardfonds 8.500,-
Bijdrage Keerkring 2.500,-
Totaal 97.100,-


Het streefbedrag lag op € 100.000,--.

De restauratiecommissie kan terug kijken op een bijzonder succesvolle werving ten behoeve van restauratie en behoud van onze kerk.


Namens Varssevelds Belang heeft Henk Tuut plaats genomen in de restauratiecommissie van de Laurentius Kerk.