Adrie Bout en Varsseveld

Beste Varssevelders,

Van Henk Tuut heb ik de pen in dit jubileumjaar van Varssevelds Belang overgenomen en schrijf ik een redactioneel stuk over mijzelf in relatie tot Varsseveld.

Mijn naam is Adrie Bout, 67 jaar en wij wonen vanaf 1977 in Varsseveld, alweer meer dan 40 jaar dus. Ik ben getrouwd met Ria, wij hebben één dochter (en een echte Varssevelder als schoonzoon) en we hebben inmiddels ook drie prachtige kleinkinderen. Onze roots liggen niet in de Achterhoek, maar in Zeeland en het Zuid-Hollandse Voorne-Putten. Inmiddels zijn we uiteraard al aardig ingeburgerd in Varsseveld en de Achterhoek. Wij voelen ons hier thuis. We zijn hier niet meer weg te slaan.
Sinds het najaar van 2013 ben ik niet meer in actieve dienst van de gemeente en ik ben toen met pré pensioen gegaan. Op dat moment had ik er 42 jaar overheidsdienst opzitten; met veel plezier en interesse heb ik in gemeentedienst gewerkt in diverse uitdagende beleids- en managementfuncties. Eerst in Hellevoetsluis en vanaf 1976 binnen de gemeente Wisch en later bij de gemeente Oude IJsselstreek. Binnen het gemeentehuis heb ik wat omzwervingen gemaakt: van Welzijn en Zorg via Ruimtelijke ontwikkeling naar Economische regievoering. Dit heeft mij een schat van ervaring in de brede zin van het woord en veel externe contacten opgeleverd. Die ervaring probeer ik ook ten dienste te stellen van het vrijwilligerswerk in Varsseveld en daar buiten en natuurlijk voor Varssevelds Belang.


Ik vond en vind het nog steeds belangrijk om een steentje bij te dragen aan het vrijwilligerswerk en het verenigingsleven.
Op dit moment ben ik (nog) bestuurlijk verbonden aan het landelijk en regionaal Zangersverbond, het KNZV. Die functies komen voort uit het feit dat ik actief lid ben van het Varssevelds Mannenkoor, op dit moment als voorzitter. In het recente verleden heb ik deel uitgemaakt van de PR-commissie van het Borchuus. Voordat ik toe trad tot het VB-bestuur was ik op persoonlijke titel een paar jaar geleden ook van de partij bij “TOP-dorp Varsseveld”, destijds een denktank op initiatief van Varssevelds Belang. Wat langer geleden ben ik scriba (secretaris) geweest van de NH-kerk in Varsseveld, medeoprichter en secretaris van de Stichting Steunfonds Varsseveld en secretaris en voorzitter van Varssevelds Promotie. In de tachtiger jaren van de vorige eeuw (dat klinkt wel heel ver weg…) was ik verbonden aan het toenmalige bestuur van de Bibliotheek Wisch.

Wat vrijetijdbesteding betreft ben ik – afgezien van mijn redelijk bourgondische inslag – steeds redelijk met sport bezig geweest. In mijn jonge jaren met voetbal en basketbal, later met volleybal en tennis. Niet op een schokkend niveau, maar toch .. Met mijn gezin ben ik jarenlang op wintersport geweest in Oostenrijk en Zwitserland. Daartussendoor heb ik meerdere keren per jaar (gedurende 14 jaar) prachtige zeezeiltochten gemaakt met mijn twee broers en een neef, alle drie woonachtig in het stadje Tholen. Tochten naar de Franse en Engelse kust, Schotland en de Oostzee spreken nog steeds tot de verbeelding en staan in mijn geheugen gegrift. Inmiddels is de sport wat op de achtergrond geraakt en is het zingen bij het Varssevelds Mannenkoor daarvoor in de plaats gekomen. Een verrijking van je vrijetijdbesteding, ik kan het iedereen aanraden.

Terug naar Varssevelds Belang. Varssevelds Belang is een belangrijke gesprekspartner voor een ieder die in ons dorp iets wenst te bereiken. Dat geldt niet alleen voor de gemeente, maar ook voor belangrijke partners als de VOV, de VIV, de AOV, de kerkbesturen, de besturen van het Hofshuus en het Borchuus.
In onze Jaarvergadering van dit jaar (2018) hebben we nog maar eens uit de doeken gedaan waar Varssevelds Belang zoal bij betrokken is en dat is best een hele lijst en ook op een breed front.
En bovendien al een hele tijd : Varssevelds Belang bestaat in 2018 100 jaar en met steun vanuit de twee laatste jaarvergaderingen gaan we dit jubileum vieren door het organiseren van vier activiteiten voor de inwoners van Varsseveld. De eerste is inmiddels al achter de rug : Varssevelds Belang heeft het initiatief genomen om een permanente en openbare fotowandeling in het centrum van het dorp uit te zetten : op tien locaties kunnen de verschillen tussen nu en pakweg ca. 40 jaar geleden bekeken worden.

Varsseveld ligt er goed bij: maar er is ook nog veel te doen. Op uiteenlopend gebied. Volgens onze burgemeester is Varsseveld een zgn. iconisch dorp, niet alleen een dorp van BN-ers, maar ook een dorp waar de middenstand het goed doet en de industrie floreert, waar de cultuur en sport er werkelijk toe doet en waar het goed toeven is. En daar mogen we best trots op zijn. In de komende jaren gaat de rol van Varssevelds Belang nog meer veranderen dan tot nu toe. Van ons wordt onder meer gevraagd om mee te denken met het totstandbrengen van de Omgevingsvisie van de gemeente Oude IJsselstreek, een visie w aarin de toekomst van de woonkernen van de gemeente wordt beschreven. Ook voor Varsseveld een belangrijk document dus.
Met de iconische indruk voorop, proberen we met elkaar energievol er wat van te maken.

Adrie Bout
Voorzitter Varssevelds Belang