Er is een prachtig project startende!

Het braakliggende terrein achter de van Pallandthal is al langere tijd voor velen een doorn in het oog.
Dit is Varssevelds Belang niet ontgaan.
Onze voorzitter Adrie Bout en vice-voorzitter Arno Dijkstra hebben hierover gemeente, aanwonenden en de AOV gesproken.
Duidelijk werd al snel, hier moet iets gebeuren, maar hoe pakken we dit aan en wie moeten we daarvoor benaderen?
Varssevelds Belang kan hierin geen uitvoerende rol aannemen, maar wil wel graag een verbindende factor zijn.

 

Verbindende factor zijn, hoe doe je dat? Waar begin je? Wie benader je?
Omdat er bij de gemeente de laatste jaren veel veranderd is en meer initiatief van de burger gevraagd wordt, is er voor een dorpsbelangenvereniging ook een nieuwe rol weggelegd.
De juiste mensen op de juiste plek bij elkaar brengen, om gezamenlijk tot een mooi project te komen.
Allereerst is er contact gemaakt met onze gebiedsmakelaar van de gemeente Oude IJsselstreek. Wat zijn de plannen van de gemeente, welke wensen leven er vanuit de belanghebbenden en hoe gaan we te werk?
Vervolgens zijn de aanwonenden, maar ook de AOV die elk jaar het Oranjefeest aldaar voor ons organiseerd. Er zijn goede gesprekken gevoerd, omwonenden werden enthousiast en hebben samen bekeken wat zij hier zelf in kunnen betekenen. Een bijdrage in ideeën, maar ook in de uitvoering is een rol voor hun weggelegd.
Als het aan ons ligt, steken we in het komende najaar de schop in de grond.