Enquete t.b.v. toekomstvisie Gemeente Oude IJsselstreek

Beste inwoners van Varsseveld,

Zoals u wellicht weet, gaat Gemeente Oude IJsselstreek aan de slag met het opstellen van een Omgevingsvisie. Een toekomstvisie. We willen een vitale en leefbare gemeente blijven, waar het prettig leven, werken en wonen is, ook in 2030. Voor jong en oud.

De komende tijd gaat de gemeente met inwoners, belangenverenigingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en buurgemeenten hierover in gesprek.

De gemeenteraad hecht er veel belang aan om het samenspel tussen samenleving, raad, college en ambtelijke organisatie op een vernieuwende manier invulling te geven. En de gemeenteraad wil daar zelf ook actief mee aan de slag. Dus de omgevingsvisie ontwikkelen in interactie met inwoners.

De raad wordt hierbij ondersteund door een pilot vanuit het ministerie van BZK en de VNG: Democratic Challenge. De enquête is door het ministerie opgesteld en helpt de gemeenteraad om duidelijkheid te geven over ieders rol in het proces. In eerste plaats die van de raad, maar ook die van ambtelijke organisatie, college en samenleving.

De vragenlijst wordt dan ook uitgezet bij zowel de gemeenteraad, het college, de ambtelijke organisatie en u als inwoner. Het invullen van de vragenlijst kost maximaal 10 minuten.

Namens Gemeente Oude IJsselstreek en Varssevelds Belang hartelijk dank voor uw medewerking.