De 10 starters van Starters4Communities (S4C) Achterhoek

Beste Varssevelders,

Via dit bericht willen wij u informeren over de vervolgaanpak op de behoeftepeiling die Varssevelds Belang in de lente van 2015 heeft gehouden onder de Varssevelders. Nadat er een brainstormsessie is gehouden in het Borchuus waarin de top 3 van de behoeftepeiling is besproken (hierover kon u eerder lezen op deze website) kreeg Varssevelds Belang de mogelijkheid om via de organisatie Starters4Communities te beschikken over professionele ‘mankracht’ die ons ging ondersteunen in het vervolg van de behoeftepeiling. Deze ‘mankracht’ bleek te bestaan uit 2 dames, te weten Eline de Planque de Soto en Marlies Seesink.  Zij zijn aan de slag gegaan met een projectplan.  Omdat het te veelomvattend bleek om de gehele top 3 uit de behoeftepeiling te onderzoeken hebben zij zich beperkt tot het onderzoeken van de behoefte die jeugdigen in de leeftijdscategorie van 12-17 jaar hebben. Daarop werd hun projectplan gebaseerd. Om zich nader te oriënteren hebben de dames kennisgemaakt met het bestuur van Varssevelds Belang en hebben ze een gesprek gehad met de gebiedsmakelaar van de gemeente voor Varsseveld, Inge Waarlo. Later hebben zij diverse gesprekken gevoerd met (groepen) jeugdigen.
 
Al deze input is verwerkt in een adviesrapport. Een toelichting op dat rapport is door de dames gepresenteerd op een afsluitende avond bij “starters4communities”, waarbij een afvaardiging van Varssevelds Belang aanwezig was. Eline & Marlies ontvingen een certificaat voor het succesvol doorlopen van dit traject en werden uiteraard hartelijk bedankt voor hun opgeleverde rapport en plezierige samenwerking. Daarnaast zijn de dames uitgenodigd om deze zomer de welbekende Varsseveldse kermis te bezoeken. Voorwaar geen straf! Tenslotte hebben Marlies en Eline hun verslag toegelicht in de vergadering van Varssevelds Belang. Zij komen met een aantal suggesties die zeer de moeite waard zijn.
 
De projectgroep van Varssevelds Belang die de behoeftepeiling heeft opgezet gaat een beknopt plan van vervolgaanpak schrijven en dat binnen Varssevelds belang nader afstemmen. Bijgaand tref je het rapport van de dames aan. Lees het met interesse en als u tips / aanbevelingen hebt, laat het Varssevelds Belang weten. Wanneer er nieuwe informatie voortkomt uit de vervolgaanpak kunt u dat lezen op deze website.
 
Groet,
 
Mark & Marcel

 

DOWNLOAD HIER HET ADVIESRAPPORT