convenantgesprek 2010

 

Varssevelds Belang en gemeente hebben convenantgesprek

 

Eén van de zaken die jaarlijks bij Varssevelds Belang en de gemeentebestuurders op de agenda staat is het ‘convenantgesprek’. Daarin komen allerlei zaken aan de orde waar Varssevelds Belang zich op dit moment mee bezighoudt en/of waar ze zich zorgen over maakt. Bovendien wordt tijdens zo’n gesprek de stand van zaken m.b.t. het vorige convenantgesprek doorlopen. Onlangs vond dat gesprek plaats. Namens de gemeente waren daarbij wethouder Wybe Rijnsaardt en Inge Waarlo aanwezig, met laatstgenoemde als contactpersoon tussen gemeente en Varssevelds Belang. Namens Varssevelds Belang waren Hettie Vonhof, Miep Leneman, Henk Kreeftenberg en Gijs van de Beek aanwezig.

 

 

De agenda bestond uit het doorlopen van de actiepunten van vorig jaar en de door Varssevelds Belang ingediende 13-tal nieuwe punten. De belangrijkste agendapunten daarbij waren de inrichting van het centrum van Varsseveld ter completering van het centrumplan, ontwikkelingen rondom A18/N18, aanleg van een glasvezelnetwerk, TOPdorp Varsseveld en perikelen rondom het zwembad.

 

Als het om de inrichting van het centrum gaat heeft Varssevelds Belang van diverse bewoners en leden signalen gekregen dat men zich ernstig zorgen maakt omtrent het feit dat de plaatselijke supermarkt Coop de nieuwe grote winkelruimte in de Spoorstraat heeft gehuurd. Omdat Varsseveld ook een “voorzienende” functie heeft voor Heelweg, Westendorp en Sinderen vraagt Varssevelds Belang zich af of er voor Varsseveld geen ruimte is voor een derde supermarkt. De gemeente deelt onze mening dat leegstand in het centrum absoluut niet wenselijk is en de gemeente benadrukt dat dit volop hun aandacht heeft.

 

Varssevelds Belang is verheugd dat Rijkswaterstaat het open houden van het kruispunt Zelhemseweg – Twenteroute weer in hun plannen heeft opgenomen. Via het indienen van enkele zienswijzen en in enkele gesprekken had Varssevelds Belang daarop aangedrongen. Als dit kruispunt zou worden afgesloten dreigde het drukker dan noodzakelijk te worden op de andere invalswegen en de ‘rondweg’. Een ander punt van zorg zijn de perikelen rondom de zwembaden. Varssevelds Belang zal alles in het werk stellen om sluiting van het van Pallandtbad, en daarmee “amputatie” van ons prachtige van Pallandt-sportcomplex (dat ook nog uitgebreid wordt met een turnhal), te voorkomen.

 

Een thema dat op initiatief van Varssevelds Belang samen met Wonion en een brede groep vertegenwoordigers van verschillende organisaties en verenigingen is opgepakt is het project TOPdorp. Deze groep mensen inventariseert de mogelijkheden van het dorp Varsseveld om te komen tot een meer ‘onderscheidende waarde’, waardoor Varsseveld zichzelf nadrukkelijker op de kaart kan zetten en leefbaarheid een duurzame injectie krijgt. De gemeente ondersteunt dit initiatief van harte en een delegatie van hen maakt dan ook deel uit van de werkgroep.

 

Tot slot

Ook dit jaar is het jaarlijks terugkerend convenantgesprek goed verlopen. Het is een prima moment om elkaar scherp te houden over lopende en nieuwe zaken. Daarnaast biedt het  gelegenheid om ideeën te delen en nieuwe ontwikkelingen te bespreken. En als dat op een constructieve en prettige manier kan plaatsvinden is er altijd sprake van een win-win relatie, óók de insteek van Varssevelds Belang. Zo stelt de gemeente het erg op prijs dat Varssevelds Belang onlangs een uitgebreid document heeft ingediend met daarin allerlei aandachtspunten en tips om het centrum van Varsseveld zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor bewoners, bezoekers én winkeliers van Varsseveld. Dit document wordt mede ondersteund door VOV, Rotary en het bestuur van ’t Borchuus. We wachten in spanning af wat er verwezenlijkt gaat worden. Kijk ook op onze website: www.varsseveldsbelang.nl