Convenant Gesprek met Gemeente Oude IJsselstreek

Dinsdag 17 november heeft het jaarlijks convenantgesprek met vertegenwoordigers van Gemeente Oude IJsselstreek plaatsgevonden in het Borchuus.

Namens de gemeente waren aanwezig : wethouder Peter van de Wardt en gebiedsmakelaar Inge Waarlo. Namens Varssevelds Belang voorzitter Adrie Bout, vicevoorzitter Arno Dijkstra en bestuurslid Lucel ten Have.

 

Dit jaar is er o.m. gesproken over de afronding van het centrumplan. Zoals bekend is, ziet Varssevelds Belang graag dat het gedeelte Schoolstraat en Boterstraat ook meegenomen worden in de afronding van ons prachtig verbouwde centrum. Er vinden al langere tijd verschillende gesprekken met verschillende partijen plaats, maar tot dusver is er nog maar weinig vooruitgang geboekt. Varssevelds Belang vindt dat bijzonder jammer en maakt zich ernstig zorgen over het vervolg. Graag zien we voor de inwoners en ondernemers van Varsseveld een fraai afgewerkt centrum waar het prettig winkelen en vertoeven is.

Wethouder van der Wardt geeft aan dat de gemeente daar uiteraard ook naar streeft, maar dat de betreffende belanghebbende partijen er met elkaar uit zullen moeten komen. Zodra zij met een goed voorstel komen, zal de gemeente weer aansluiten en bekijken hoe het plan verder opgepakt kan worden. Varssevelds Belang kan desgewenst een verbindende rol spelen.

 

Ook is er gesproken over de nieuwe term ‘burgerparticipatie en -initiatief’. Wat stelt de gemeente zich hier bij voor, wat zijn precies de verwachtingen ?
Varssevelds Belang is in samenwerking met buurtbewoners en gemeente tot een mooi project gekomen betreffende het terrein achter de van Pallandthal. Kunnen we dit zien als ‘burgerparticipatie/-initiatief ?

Wethouder van der Wardt geeft aan dat dit voor de overheid ook een nieuwe term is en dat het in de loop van tijd meer vorm moet krijgen. Gemeente Oude IJsselstreek ziet inderdaad de aanpak van het terrein achter de van Pallandthal als een mooi voorbeeld van burgerparticipatie/-initiatief.

Gebiedsmakelaar van Waarlo geeft aan dat er plannen zijn, dat zij met haar collega’s in zelfde functie, via gemeentepagina en social media meer duidelijk zullen scheppen over deze nieuwe term die een belangrijke rol gaat spelen in de toekomst van gemeente en haar inwoners.

 

Zoals ook via onze website te kennen is gegeven maakt Varssevelds Belang zich serieuze zorgen over het nieuwe subsidiebeleid dat gemeente Oude IJsselstreek heeft voorgesteld.

Volgens wethouder van de Wardt heeft de gemeente echt geen andere keus in deze tijd. Er moet echt wat gebeuren gezien algemene bezuinigingen. Van de Wardt geeft aan dat ze er echt niet omheen kunnen. De Gemeente Oude IJsselstreek heeft het naar zijn oordeel ten opzichte van omliggende gemeentes nog vrij bescheiden maatregelen aangekondigd.

“Clubs en verenigingen zullen er echt in de toekomst naar toe moeten werken om beter samen te werken, en ervaren dat er dan veel kosten bespaard kunnen worden”.


Het convenant gesprek heeft voor beide partijen veel duidelijkheid geschapen. Varssevelds Belang benadrukt haar positie als belangrijk aanspreekpunt voor het college.
We hebben het gesprek als prettig, maar zeker als belangrijk ervaren. Verzoek is dan ook om ook voor praktische zaken vaker met onze gebiedsmakelaar Inge Waarlo, één keer in de drie maanden om de tafel te gaan. Zodat zowel gemeente als Varssevelds Belang goed op de hoogte blijven van elkaar.