Consultatie samenleving voorontwerpbestemmingsplan buitengebied

Het voorontwerp van het bestemmingsplan voor het buitengebied van gemeente Oude IJsselstreek is klaar. Van 13 oktober tot 10 november kan iedereen het plan bekijken en erop reageren.

 

Graag hoort de gemeente van inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden in het buitengebied of hun percelen  goed zijn ingetekend, of de bestemming bij hun percelen klopt en of er vragen zijn bij de regels. Ook vragen en opmerkingen over de rest van het voorontwerpbestemmingsplan en het bijbehorende conceptmilieueffectrapport zijn welkom.

 

Op www.buitengebiedoudeijsselstreek.nl kunt u lezen hoe u uw perceel in het bestemmingsplan kunt bekijken, waar u terecht kunt met vragen en hoe u kunt reageren.

 

Eind van dit jaar wordt het ontwerpbestemmingsplan officieel ter inzage gelegd, samen met het bijbehorende milieueffectrapport.


Download hier de gemeentelijke nieuwsbrief over dit onderwerp