Bestuursnieuws

alv

Op dit moment zijn we bezig met een bestuurswisseling. Dit zou tijdens de ALV van 18 maart door de leden bekrachtigd moeten worden, maar zoals u zult begrijpen is deze vergadering wegens de Corona-crisis geannuleerd. Alle leden ontvangen van de huidige en de beoogde nieuwe voorzitter vóór 1 juni een brief waarin o.a. staat dat de ALV uitgesteld wordt naar eind september.