Behoeftepeiling op naar volgend traject

Op 28 september zijn 80 Varssevelders, die in de enquete hebben aangegeven zich in te willen inzetten, uitgenodigd voor een bijeenkomst. Zij zullen een bijdrage leveren aan het volgende traject van de ‘Behoeftepeiling’.
 
Uit de enquête is gebleken dat de Varssevelder onderstaande 3 thema’s het belangrijkste vindt:

 

  1. Evenementen/activiteiten in en rondom Varsseveld
  2. (Meer) activiteiten voor de jeugd van 12 tot 17 jaar
  3. De zorg voor de medemens

 

Bovenstaande thema’s vragen om verdere verdieping.
Nadat we de avond plenair beginnen wordt de agenda gepresenteerd en de werkwijze toegelicht. Kort gezegd komt het erop neer dat we in ( 6 ) verschillende groepen aan de slag gaan met de TOP 3 belangrijkste thema’s voor ons dorp.

Elke groep verdiept zich in 2 van de 3 thema’s. Zij brainstormen over mogelijke oplossingen of oplossing-richtingen. Daarvoor hebben we 3 zalen tot onze beschikking zodat elke groep voldoende ruimte heeft om ongestoord aan het thema te werken. Er vindt een plenaire terugkoppeling plaats.

Via onze website houden we u graag op de hoogte van verdere ontwikkelingen van de ‘Behoeftepeiling’.