[GEANNULEERD] Algemene Ledenvergadering 18 maart a.s.

alvOm verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan heeft het bestuur van Varssevelds Belang besloten de ALV aftegelasten. Zodra er een nieuwe datum is vastgesteld, kunt u die o.a. op deze site vinden.

Op woensdag 18 maart a.s. wordt de Algemene Ledenvergadering van Varssevelds Belang gehouden in het Borchuus, Kerkplein 3 in Varsseveld. Aanvang : 19.30 uur.
De avond bestaat uit twee delen : de eigenlijke Algemene Ledenvergadering met de gebruikelijke huishoudelijke agenda, uitsluitend toegankelijk voor leden van Varssevelds Belang. Het tweede gedeelte van de avond, aanvang 20.30 uur, is een openbaar gedeelte en dus ook toegankelijk voor niet-leden.

Er staan mooie projecten op stapel en Varssevelds Belang wil graag van de gelegenheid gebruik maken om in het openbare gedeelte van de vergadering een tipje van de sluier van twee projecten op te lichten :

  1. Het project “De Nieuwe Tijd” , een korte introductiepresentatie door Adrie Bout Een tweejarig project waarin 11 gemeenten in de Achterhoek de handen ineen slaan voor een gezamenlijk project over het bijzonder erfgoed uit de wederopbouwperiode vanaf 1945 in de regio Achterhoek. In een deelproject staat de industriële ontwikkeling van Varsseveld centraal. Gewerkt wordt naar een presentatie op 25 oktober 2020.
  2. Het project “Bloeiend Varsseveld” door VB-projectvertegenwoordiger Mark van Westerlaak In de presentatie wordt ingegaan op onderwerpen als verduurzaming, migratie, vergrijzing, baanbrekende technologieën voor mobiliteit, industrie en communicatie.

 

Notulen Algemene Ledenvergadering 2019

(NB. de notulen van 2019 worden officieel pas vastgesteld tijdens de ALV op 18 maart a.s.)