Algemene Leden Vergadering 2019


De  Algemene Ledenvergadering 2019 vindt plaats op woensdag 27 maart a.s. bij Fu Hing, Kerkplein 11, Varsseveld. Nadere info volgt z.s.m. 

 

DOWNLOAD HIER DE NOTULEN VAN DE ALV 2018