Bestuursleden Varssevelds Belang bij EHBO op AED training

Varssevelds Belang schonk vorig jaar een AED (automatische externe defibrillator) aan de Varsseveldse bevolking. Daarbij deed het bestuur de belofte dat zij een opleiding voor reanimeren en bediener AED ging doen. Afgelopen week was het zover. Onder leiding van kaderinstructeur Ben Arentsen van de EHBO Varsseveld werd er 2 avonden fanatiek geoefend. De eerste avond lag de nadruk op de theorie van de hartstilstand en het oefenen van reanimeren terwijl de tweede avond startte meteen korte herhaling gevolgd door het oefenen met verschillende typen defibrillators. De bestuursleden van Varssevelds Belang ontvingen na afloop een diploma.

In Varsseveld bevinden zich nu zoveel “buiten geplaatste AED’s” dat in het gehele dorp de dekking van de “6 minuten zone” goed geregeld is. Dat was ook het doel van de EHBO vereniging. Nu is het belangrijk dat voldoende mensen een opleiding tot het bedienen van een AED volgen. Varssevelds Belang wil met het volgen van deze opleiding een signaal afgeven dat het voor Varssevelders goed is een dergelijke opleiding te volgen en roept hen op zich te melden bij de EHBO. De opleiding is leerzaam en nog gezellig ook. En het kan u voldoening geven om in ieder geval over de basisvaardigheden te beschikken om een medemens in nood te helpen.

Bestuursleden van Varssevelds Belang tijdens de cursus

 

Noot:

Buiten dat het een gegeven is dat het voor een ieder gewoon goed is om de cursus te volgen, geeft het ook een samenhorigheidsgevoel bij de deelnemers.

Het geleverde commentaar tijdens de cursus op en over andere deelnemers doet de ogen openen.

Ook daarom aanbevelenswaardig.

Als u het bestuur wil zien ploeteren :