Nieuw bestuurslid: Manon Lettink - Suselbeek

Sinds enige tijd versterkt Manon onze bestuursgelederen. Hieronder stelt ze zich kort voor.

Mijn naam is Manon Lettink-Suselbeek en sinds dit voorjaar ben ik bestuurslid. Ik ben getrouwd met Frank en samen met onze 2 dochters van 15 en 13 jaar, wonen we in het buitengebied van Varsseveld.

Ik werk als vrijwilligster bij Home Start; een organisatie waar de vrijwilligers ouders ondersteunen bij de opvoeding van jonge kinderen. Schilderen is één van mijn hobby’s; ik volg wekelijks les bij “Latente Talenten” in Halle. Daarnaast verslind ik kookboeken, want koken doe ik graag! Het liefst ook voor familie en vrienden.


Binnen Varssevelds Belang hoop ik vele creatieve steentjes bij te kunnen dragen!