Alfons Wormskamp en Varsseveld

Alfons.jpgMijn naam is Alfons Wormskamp en ik ben 66 jaar geleden geboren in Winterswijk. In mijn tienerjaren bezocht ik met mijn vrienden vanuit Winterswijk allerlei zalen en disco’s in de nabije omgeving. Zo leerde ik in De Radstake mijn vrouw Ada kennen. Ada was geboren en getogen in Varsseveld. We huurden in Winterswijk een huis en we kregen twee kinderen, Sanne en Jelle. In 1989 zijn we vanuit Winterswijk naar de Merelstraat in Varsseveld verhuisd. Daar heb ik altijd met heel veel plezier gewoond. In 1995 is Ada helaas overleden. Nu woon ik al weer heel wat jaren samen met mijn nieuwe partner Dini aan de Lichtenvoordseweg. 

Meer dan 40 jaar ben ik werkzaam geweest in het onderwijs, waarvan in totaal zo’n 28 jaar als directeur. Ik heb o.a. gewerkt in IJzevoorde, de Julianaschool in Doetinchem en in de buurtschap Haart bij Aalten. In mijn vrije tijd ben ik lid geweest van diverse verenigingen en commissies. Nu ben ik nog  voorzitter van het koor Hartgelach en ben ik lid van twee recreatieve volleybalclubjes. Ook help ik bij het opbouwen en afbreken van de keetjes voor de kerstmarkt en help ik met bloemen plakken voor de bloemenwagen van de Drankelingen. Bij de avondvierdaagse fungeer ik meerdere dagen als verkeersregelaar. Daarnaast ben ik als vrijwilliger een dagdeel per week actief als klusser in het sportcomplex van Pallandt. En af en toe fungeer ik als oppasopa voor een, of soms twee of drie, van onze zeven kleinkinderen. Naast zingen en volleyballen loop ik praktisch elke week zo’n 11 kilometer hard.

In de algemene ledenvergadering van april 2018 ben ik gekozen tot lid van het bestuur van Varsseveld Belang. Ik heb nog geen echte portefeuille binnen het bestuur. Wel heb ik al een aantal vergaderingen mogen bijwonen en daardoor heb ik kunnen constateren dat Varssevelds Belang in het geheel geen politieke partij is. We proberen overal zo neutraal mogelijk in te staan en daarbij wordt heel nadrukkelijk gekeken naar de voor- en nadelen voor de kern Varsseveld. Daarom is het belangrijk om een vinger aan de pols te houden bij de toekomstvisie van de gemeente. Wat gaat dat voor Varsseveld betekenen, o.a. qua wonen en werken? We weten dat veel jeugd een betaalbare woning zoekt. Daarnaast zijn veel ouderen op zoek naar levensloopbestendige woningen.

Het is dan ook jammer dat nog te weinig Varssevelders weet hebben van Varssevelds Belang. We streven naar meer naamsbekendheid en meer leden. Vooral van de jongere generatie zouden we er graag veel meer als lid bij willen hebben. Ook in ons bestuur ontbreekt juist de jongere generatie. Komend voorjaar hebben een drietal leden van ons bestuur hun termijnen er ruimschoots opzitten en het zou dan ook fantastisch zijn als we die vacatures zouden kunnen opvullen met bestuursleden tussen de 25 en 40 jaar.  Bovendien zijn jongeren zeer welkom opdat we naar de gemeente toe ook procentueel gezien kunnen laten weten dat we een echt belangrijke belangenvertegenwoordiger zijn voor al onze inwoners. Dus, nu Varssevelds Belang meer dan 100 jaar bestaat, word lid. Stimuleer buren, vrienden, kennissen en jongeren om zich in te laten schrijven en eventueel een bestuursfunctie te aanvaarden. Het is in ons aller belang!