Fotografie: Roel Kleinpenning

Varssevelds Belang

Varssevelds Belang is een vereniging met het doel de belangen van Varsseveld en haar inwoners in de ruimste zin des woords te bewaken en te bevorderen, teneinde de leefbaarheid te verhogen en de onderlinge band te versterken.

Varssevelds Belang

Varssevelds Belang is een vereniging met het doel de belangen van Varsseveld en haar inwoners in de ruimste zin des woords te bewaken en te bevorderen, teneinde de leefbaarheid te verhogen en de onderlinge band te versterken.

Varssevelds Belang

Varssevelds Belang is een vereniging met het doel de belangen van Varsseveld en haar inwoners in de ruimste zin des woords te bewaken en te bevorderen, teneinde de leefbaarheid te verhogen en de onderlinge band te versterken.

Varssevelds Belang

Varssevelds Belang is een vereniging met het doel de belangen van Varsseveld en haar inwoners in de ruimste zin des woords te bewaken en te bevorderen, teneinde de leefbaarheid te verhogen en de onderlinge band te versterken.

Varssevelds Belang

Varssevelds Belang is een vereniging met het doel de belangen van Varsseveld en haar inwoners in de ruimste zin des woords te bewaken en te bevorderen, teneinde de leefbaarheid te verhogen en de onderlinge band te versterken.

Varssevelds Belang

Varssevelds Belang is een vereniging met het doel de belangen van Varsseveld en haar inwoners in de ruimste zin des woords te bewaken en te bevorderen, teneinde de leefbaarheid te verhogen en de onderlinge band te versterken.

Geacht lid van Varssevelds Belang,


Hierbij nodigen wij u uit voor onze Algemene Ledenvergadering op woensdag 29 maart a.s. in het Borchuus, Kerkplein 3, Varsseveld, aanvang 20.00 uur. De koffie staat klaar vanaf 19.45 uur.


Voor de pauze is deze vergadering uitsluitend toegankelijk voor leden, na de pauze is de vergadering openbaar.


Op deze avond zal, na het gebruikelijke huishoudelijke gedeelte en de pauze, weer een onderwerp centraal worden gesteld. Dit jaar is het thema ‘Wonen’.


De volgende sprekers zullen aanwezig zijn:

* Hans Metzemaekers, directeur bestuurder van Azora, hij vertelt iets over het wonen bij Azora

* Marcel van Bodegraven van Aardvast, hij heeft de woonunits voor statushouders in de Emmastraat ontworpen en zal hier e.e.a. over vertellen

* Bendick Klein Wassink en René Rots van Estinea, vertellen iets over het wonen in de voorzieningen van Estinea


Niet-leden zijn welkom vanaf 21.00 uur!