V.O.V. en V.I.V.

Goed contact onderhouden en samenwerken met V.O.V. en V.I.V. is niet direct een activiteit, maar vind wel met regelmaat plaats. We zijn ons terdege bewust van het belang van een goede samenwerking en eenheid van alle drie de partijen richting gemeente. Dit bevordert kortere lijnen en daardoor sneller actie kunnen ondernemen. We zullen u over niet al te lange tijd nader berichten via deze website.

      

 

Algemene Leden Vergadering

Datum: 27 maart 2018
Aanvang: 20.00u.
Locatie: Borchuus
Meer informatie volgt z.s.m.