Fotografie: Roel Kleinpenning

Varssevelds Belang

Varssevelds Belang is een vereniging met het doel de belangen van Varsseveld en haar inwoners in de ruimste zin des woords te bewaken en te bevorderen, teneinde de leefbaarheid te verhogen en de onderlinge band te versterken.

Varssevelds Belang

Varssevelds Belang is een vereniging met het doel de belangen van Varsseveld en haar inwoners in de ruimste zin des woords te bewaken en te bevorderen, teneinde de leefbaarheid te verhogen en de onderlinge band te versterken.

Varssevelds Belang

Varssevelds Belang is een vereniging met het doel de belangen van Varsseveld en haar inwoners in de ruimste zin des woords te bewaken en te bevorderen, teneinde de leefbaarheid te verhogen en de onderlinge band te versterken.

Varssevelds Belang

Varssevelds Belang is een vereniging met het doel de belangen van Varsseveld en haar inwoners in de ruimste zin des woords te bewaken en te bevorderen, teneinde de leefbaarheid te verhogen en de onderlinge band te versterken.

Varssevelds Belang

Varssevelds Belang is een vereniging met het doel de belangen van Varsseveld en haar inwoners in de ruimste zin des woords te bewaken en te bevorderen, teneinde de leefbaarheid te verhogen en de onderlinge band te versterken.

Varssevelds Belang

Varssevelds Belang is een vereniging met het doel de belangen van Varsseveld en haar inwoners in de ruimste zin des woords te bewaken en te bevorderen, teneinde de leefbaarheid te verhogen en de onderlinge band te versterken.

4 mei Herdenking en 'Stille Tocht'

Elk jaar op 4 mei organiseert Varssevelds Belang samen met de Oecumenische Werkgroep de 4 mei Herdenking.
De inhoud van de kerkdienst wordt uitgevoerd door de Oecumenische Werkgroep. Varssevelds Belang organiseert het 'buitengebeuren' rondom de herdenking op 4 mei.

Draaiboek

| 18.00 uur: Herdenking en bloemen leggen Rademakersbroek
| 18.30 uur: Kerkdienst in grote Laurentius kerk
| 19.15 uur: Einde kerkdienst en opstellen stoet
| 19.20 uur: Vertrek van de stoet naar Begraafplaats Rentinkkamp

| 19.30 uur: Aankomst bij Begraafplaats Rentinkkamp
| 19.30 uur: Koraalmuziek van Jubal nabij Herdenkingsmonument Prinses Irenestraat
| 19.45 uur: Vertrek stoet naar Prinses Irenestraat
| 19.45 uur: Einde Kkoraalmuziek, kerkklokken luiden
| 19.59 uur: Kerkklokken stil, Nederlands Taptoe Signaal door Dhr. Klompenhouwer
| 20.00 uur: 2 minuten stilte
| 20.02 uur: Wilhelmus door Jubal
| 20.10 uur: Toespraak door lid van College B&W en voordracht zelf gemaakte gedichten door twee jongeren
| 20.15 uur: Kranslegging door - Gemeentebestuur - Oecumenische werkgroep - Varssevelds Belang - Belangstellenden
| 20.25 uur: Einde herdenking.